Stress

Omsorgssvikt og mobbing påvirker genene. Les mer i denne artikkelen fra Forskning.no.

Gensammensetningen er ikke nok til å forklare sykdommer. Det er også viktig å studere om genene er skrudd av eller på. Omsorgssvikt, mobbing, røyking og kosthold kan også påvirke genene. Omsorgssvikt, miljø, mobbing, kosthold og følelsesmessige endringer kan påvirke genene våre. Selv om genene i seg selv ikke blir endret, kan genene bli skrudd av

Omsorgssvikt og mobbing påvirker genene. Les mer i denne artikkelen fra Forskning.no. Read More »

I denne videoen beskriver Deb Silveria hva EMDR behandling er.

Linken nedenfor er til en dokumentar som beskriver hvordan EMDR behandling fungerer. Deb Silveria beskriver EMDR behandlingen ved at vanskelige minner etter et traume tas ut av langtidshukommelsen og flyttes over til arbeidsminnet under behandling. Mens minnet er i arbeidshukommelsen kobler man “på” de sansene og følelsene som ble koblet “av” under og etter traumet.

I denne videoen beskriver Deb Silveria hva EMDR behandling er. Read More »

Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling.

Livet kan være stressende, og noen ganger kan vi oppleve at stressnivå er veldig høyt. Mennesker som har vært utsatt for traumer kan oppleve at de har et indre stress som kommer på toppen av en stressende hverdag. Dermed blir stressnivået høyere enn “normalt”, og kroppen pumper ut mengder med adrenalin og kortisol som kan

Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling. Read More »