Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling.

Livet kan være stressende, og noen ganger kan vi oppleve at stressnivå er veldig høyt. Mennesker som har vært utsatt for traumer kan oppleve at de har et indre stress som kommer på toppen av en stressende hverdag. Dermed blir stressnivået høyere enn “normalt”, og kroppen pumper ut mengder med adrenalin og kortisol som kan føre til vondter i kroppen, utmattelse og andre negative fysiske konsekvenser. Det er derfor viktig å lære seg å stresse ned, og kontrollere pusten. EMDR behandling er en effektiv metode for å stresse ned.

En av avslapningsteknikkene i EMDR behandlingen er kjent som “trygt sted”. Denne teknikken er en del av forberedelsene i EMDR behandlingen av traumer, og man vil oppleve at man klarer å slappe mer av, og puste dypere etter behandlingen.  “Trygt sted” kan bli sett på som et emosjonell indre sted som den enkelte kan gå til når vedkommende føler seg stresset. Det kan også være et nyttig verktøy å bruke i hverdagen.

Alle stadier av EMDR behandling skal kun gjøres av en som er utdannet i EMDR.

Du kan lese mer her.