Du er velkommen til å ringe meg på 993 85 956 for en hyggelig samtale

"Dager som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet"

Jeg har lang erfaring med behandling og utredning av PTSD/traumer, angst, depresjon, fobier, selvbilde, spiseforstyrrelser, dissosiative lidelser og fysiske smerter. Har også lang erfaring med behandling av stressrelaterte lidelser som utbrenthet og/eller utmattelse. Har flere år med videreutdanning i traumebehandling, og er sertifisert EMDR behandler.

Tar i mot både private klienter uten henvisning, par og klienter med forsikringsavtaler. Er medlem i Norsk psykologforening og har som psykolog autorisasjon som helsepersonell. Det betyr at jeg er underlagt helsepersonelloven som innebærer et juridisk og etisk ansvar som gir deg som klient og pasient trygghet. Jeg har taushetsplikt, hvilket betyr at all informasjon er konfidensielt. Taushetsplikten kan kun brytes hvis jeg får informasjon som innebærer at det er fare for tap av liv, enten for deg eller andre. 

Jeg benytter meg av ulike behandlingsmetoder som:

EMDR/ lysbehandling
Kognitiv terapi
Atferdsterapi
Par og familieterapi
Hypnose
Mindfullness

Du kan lese mer om ulike behandlingsmetoder her. Er sertifisert EMDR behandler, og du finner meg på listen over godkjente EMDR terapeuter hos EMDR Norge. https://emdrnorge.no/terapeuter/. Du kan også lese mer om EMDR her.

Min tilnærming er ekletisk, det betyr at jeg tar i bruk ulike metoder og skreddersyr terapien til den enkeltes behov. Jeg stiller åpne spørsmål, er nysgjerrig og aktiv i samtalen, undrer meg sammen med deg og forsøker å bidra til at du kanskje ser på ting med litt nye øyne og får andre perspektiver.

Jeg er også opptatt av sammenhengen mellom kropp og hjerne, og forsøker etter beste evne og gi en mulig forklaring på hvordan mange av de utfordringer vi alle møter på kan henge sammen.  

Mange søker hjelp fordi de føler eller opplever at de ikke lenger har kontroll over tankene. Eller at man plutselig får angstanfall uten å vite hvorfor, andre kan få panikkanfall, noen har kanskje har kroniske smerter eller vonde traumeminner. Andre igjen er deprimerte. Noen er livredd for tannlegen, mens andre igjen har begynt å gruble på hva som er meningen med livet. Noen ganger tvinger negative og mørke tanker seg frem av seg selv, og ofte vet man ikke hvorfor alt dette skjer. Andre ganger forstår man kanskje litt av årsaken.

Mine erfaringer er at med kunnskap får man makt over det som foregår og kan ta tilbake kontrollen som man kanskje føler at man har mistet. Til det trenger man gode verktøy, og litt tålmodighet. Derfor er det viktig for meg å kunne bidra til at du får de verktøyene du trenger for å mestre det vanskelige på mer hensiktsmessige måter. 

Organisasjonspsykolog
Jobber innen organisasjoner med blant annet endringsprosesser, førstegangsledere, konflikthåndtering, lederutvikli

Henvisning er ikke nødvendig, så hvis du ønsker bestille en time kan du enten ringe på telefon

993 85 956

sende inn en melding i kontaktskjemaet lenger ned på denne siden, 

eller sende en epost til 

psykologlillianjlarsen@gmail.com

Tar imot privat klienter, par, klienter som har henvisning via Helseforsikring og henvisninger fra arbeidsgiver. Har ikke refusjonsordning, og krever heller ingen henvisning fra fastlege. Pris pr. time er kr. 990,-. 
Jeg har kontor i Psykologfellesskapet på Lilleeng Helsepark, inng.A, 2 etg. Du kan lese mer om Psykologfellesskapet og hvem vi er på vår hjemmeside her: 

https://www.psykologfellesskapet-lilleeng-helsepark.no/

 

Deltar i møte med fastlegen eller andre offentlig instanser hvis det skulle være ønske og behov for det. Epikrise sendes fastlege, NAV og andre instanser kun når du ber om det selv. 


Kurs i mindfullness

 

Jeg holder kurs i mindfullness og oppmerksomhetstrening. Har egne kurs med mindfullness for de som har vært utsatt for traumer og som trenger mer støtte og veiledning underveis. Alle gruppene i mindfullness er små grupper slik at den enkelte føler seg sett og ivaretatt under kurset.   

Neste kurs starter i februar 2020, og prisen er kr. 750,- pr. time. Ta kontakt på telefon eller mail for å melde din interesse. Begrenset antall plasser. 

Kontaktopplysninger

Email: psykologlillianjlarsen@gmail.com
Lilleeng Helsepark, Lilleengveien 8, 1523 Moss
3-1.jpg
Trykk på bildet for informasjon om Lilleeng Helsepark

Vær varsom med å sende sensitive opplysninger i kontaktskjemaet.