Terapi
Jeg jobber med voksne over 18 år. Utreder, diagnostiserer (hvis ønskelig) og behandler ulike psykiske utfordringer. Tilbyr også parterapi. Har primært timer på dagtid mellom 09.00 - 16.00. Alle psykologene i Psykologfellesskapet har store kontorer og holder to meter avstand inne på kontoret.
Les mer her
Sliter du med øresus/tinnitus?
Det er gjennomført flere forskningsprosjekter som viser at mennesker med tinnitus opplever at lyden blir mindre fremtredende med EMDR behandling. Et av forsøkene er gjennomført i Nederland, og 90 % av de som deltok i forsøket opplevde at de ikke lenger la like mye merke til lyden. Jeg gjennomfører samme behandling, så hvis du sliter med tinnitus er du velkommen til å ta kontakt å få nærmere informasjon om behandlingen.
Previous
Next

EMDR

 

 

EMDR er en internasjonal og nasjonal godkjent behandling for traumer, men brukes også med god effekt på stress, fobier, angst, depresjon, smerter og tilvenning av tinnitus. Her kan du lese om behandling og forskningsresultater.

 

 

Tinnitus

Det er gjennomført flere vitenskapelige forskningsprosjekter som viser at mennesker med tinnitus opplever at lyden blir mindre fremtredende med EMDR behandling. Jeg gjennomfører samme behandlingen, så hvis du sliter med tinnitus er du velkommen til å ta kontakt å få nærmere informasjon.

 

Depresjon

 

 

 

I behandling av depresjon og angst benytter jeg meg av både kognitiv terapi og EMDR. 

 

 


Psykisk helse og ernæring

 

Jeg er interessert i sammenhengen mellom psykisk helse og ernæring. Min erfaring er at mange får positive endringer i humøret og smertenivået ved hjelp av endringer i kostholdet.

 

 

 

Har lang erfaring med stressbehandling og utbrenthet. Som tidligere leder møtte jeg mange ledere og ansatte som slet med stressymptomer, så dette har blitt et område jeg er spesielt opptatt av. 

Kognitiv terapi handler om å endre tankemønstre som vi ofte sitter fast i. Tanker opplever ofte som sannhet, men en tanke er og blir bare en tanke.

 

Har en master i organisasjon og ledelse, og jobber med små og store organisasjoner med forebygging av sykemeldinger, konflikter mellom ansatte, stress på arbeidsplassen og utfordrende endringsprosesser. Jobbet som leder i mange år før jeg ble psykolog, og er også rådgivere for ledere

Jobber både med par og søsken som av ulike grunner har kommet i konflikt med hverandre.

 

 

Hva gjør en psykolog?

«Psykologen har kunnskap både om normalutvikling og psykiske lidelser. Gjennom utdanning og videreutdanning har han/hun fått tilgang til en omfattende verktøykasse av psykologiske metoder for å kunne imøtekomme et stort mangfold av hjelpebehov. 

Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvarlig og virksom helsehjelp. For å få autorisasjon kreves seks års universitetsutdannelse i Norge eller tilsvarende fra utlandet. 

Man trenger ikke å være syk for å søke psykologhjelp. En psykolog kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at en ikke kommer seg videre».  Du kan lese mer på hjemmesiden til Psykologforeningen. 

https://www.psykologforeningen.no/publikum/informasjonsvideoer/hva-kan-psykologen-hjelpe-deg-med

Psykologfellesskapet

Tar i mot private klienter, par, klienter som har henvisning via helseforsikring eller fra arbeidsgiver. 

Mitt store og hyggelig kontor ligger i Psykologfellesskapet på Lilleeng Helsepark, inngang A, 2 etg. Du kan lese mer om Psykologfellesskapet her. 

Deltar i møter med fastlegen, NAV eller andre offentlig instanser om det er behov for det. Epikrise sendes til fastlegen eller andre instanser når du selv ber om det. Er medlem av Norsk Psykologforening. 

Jeg har ikke refusjonsordning, så du trenger ikke henvisning fra lege. 

Pris pr. time er kr. 1050,- fra 01.01.2021. Du finner flere priser her. 

Det er to meter avstand mellom oss på kontoret.

"Dager som kom og gikk, ikke visste jeg at det var selve livet"

Lilleeng helsepark

Lilleeng Helsepark, Lilleengveien 8, 1523 Moss
Lilleeng
Trykk på bildet for informasjon om Lilleeng Helsepark

Vær varsom med å sende sensitive opplysninger i kontaktskjemaet.

Kontaktskjema