Timebestilling 

kan enten gjøres på telefon/sms eller e-post. 

Telefon eller sms: 993 85 956 

 

e-post: psykologlillianjlarsen@gmail.com 

 

EMDR

 Er sertifisert EMDR behandler, og benytter meg ofte av den behandlingen både ved traumer, stress, angst, depresjon, fobier og selvfølelse. 
EMDR og tinnitus 
Det er flere forskere i Nederland som har gode resultater på behandling av tinnitus med EMDR. Vi starter derfor opp en klinisk forstudie for å se om vi kan få like gode resultater her i landet. Ønsker du å delta? Les mer om det lenger ned på siden.
 

Velkommen 

til privatpraktiserende psykolog 

Lilleeng Helsepark Moss.

Litt om meg

Jeg er utdannet psykolog fra universitetet i Oslo og København, har lang erfaring med utredning og behandling av ulike psykisk lidelser fra spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Har jobbet som privatpraktiserende i mange år. Har videreutdanning i traumer og EMDR, og er sertifisert EMDR behandler. Har erfaring med behandling av PTSD/traumer, dissosiative lidelser, stressrelaterte lidelser som utbrenthet/utmattelse, tinnitus (tilvenning med EMDR), spiseforstyrrelser, angst, fobier, depresjon, eksistensielle spørsmål, lav selvfølelse og fysiske smerter/sykdom. Har spisskompetanse på bistand etter traumatiserte hendelser som vold, overgrep og ulykker. 

Før jeg ble psykolog var jeg leder i det private næringsliv i mange år, og har også en master i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold. Jobber i små og store organisasjoner og bistår i konflikter, endringsprosesser og rådgivning til ledere. 

På denne siden vil jeg presentere behandlingsmetoder, hvordan jeg jobber, hva jeg interesserer meg for, hvor du kan finne meg og priser. 

Psykologfellesskapet Lilleeng Helsepark - Moss

Jeg har et stort  og hyggelig kontor i Psykologfellesskapet på Lilleeng Helsepark, inngang A, 2 etg. Du kan lese mer om Psykologfellesskapet her. 

Tar i mot private klienter over 18 år, par, klienter som har henvisning via helseforsikring eller fra arbeidsgiver. Deltar i møter med fastlegen, NAV eller andre offentlig instanser om det er behov for det. Epikrise sendes til fastlegen eller andre instanser når du selv ber om det. Er medlem av Norsk Psykologforening. 

Pris pr. time er kr. 1300,- fra 01.01.2023. Du finner flere priser her. Avbestilling må skje innen 48 timer for å unngå belastning for timen. Avtaler på mandager må avbestilles på fredag.

Behandling/samtaleterapi

Jeg benytter meg av ulike behandlingsmetoder som EMDR, kognitiv terapi, atferdsterapi, hypnose, mindfulness. Tar i bruk ulike metoder og skreddersyr terapien til den enkeltes behov. Deltar aktivt i samtalen, og stiller åpne spørsmål. Terapi handler ofte om å få et annet syn på de utfordringene man står i, få kunnskap om hvordan ting kan henge sammen, og få tilbake kontroll over det man føler man har mistet grepet på. Utreder og diagnostiserer (hvis ønskelig) voksne over 18 år. 

Har primært timer på dagtid mellom 09.00 – 16.00. Henvisning fra lege er ikke nødvendig. 

Du kan finne informasjon og forskningsresultater om EMDR/lysbehandling som er en behandlingsmetode som jeg virkelig brenner for på andre sider her på hjemmesiden. 

 

Behandling med EMDR

Har lang erfaring, interesse og engasjement for EMDR i behandling, og er sertifisert EMDR behandler. EMDR er i utgangspunktet en internasjonal og nasjonal godkjent behandling for traumer, men brukes også med meget god effekt på stress, fobier, grubling, uvaner, katastrofetanker, angst, depresjon, smerter og tilvenning av tinnitus. Behandlingen gjennomføres ved at man følger et lys med øynene (det er de samme øyebevegelsene som vi har når vi sover), og er helt ufarlig. Når man følger lyset må man gjøre to ting på samme gang, og det er som kjent umulig. Med EMDR distraherer man vanskelige tanker og minner i arbeidshukommelsen slik at det vanskelige blir mindre fremtredende og kroppen slapper mer av. 

Mange av de som tar kontakt og ønsker EMDR behandling har inntrykk av at man må ha vært utsatt for traumer for å få nytte av behandlingen. Dette stemmer ikke, behandlingen kan også være nyttig hvis man sliter med andre negative tanker og følelser som ikke er utløst av et traume.

Selv etter mange år med bruk av EMDR  som behandlingsmetode slutter jeg aldri å bli fascinert eller forundret over hvor effektivt EMDR er som behandling, og ikke minst være en observatør til alt det positive og uventede som den enkelte opplever. Her kan du lese om behandling og forskningsresultater. 

Stress og utbrenthet

Har lang erfaring med behandling av stress og utbrenthet. Som tidligere leder møtte jeg mange ledere og ansatte som slet med symptomer på stress eller hadde “gått på veggen”, så dette er områder jeg er spesielt opptatt av. Behandling av stress og utbrenthet gjennomføres med blant annet EMDR og mindfullness. 

burnout, powerless, sculpture-2165865.jpg

Psykisk helse, trening og ernæring

Det er en sterk sammenheng mellom psykisk helse, trening og ernæring. Min erfaring er at mange får positive endringer i humøret og mindre smerter i kroppen ved hjelp av endringer i kostholdet og litt bevegelse. Når man får opp pulsen litt, feks ved at man går en liten tur, så får man økt nivå av endorfiner i kroppen. Endorfiner er peptider som forekommer i hjernen  og som har smertestillende effekt. Endorfiner binder seg til de samme reseptorene i hjernen som morfin, og har en lignende virkning. Det er årsaken til at man får mindre smerter i kroppen når man får opp pulsen, og at humøret blir bedre. 

salad, fruits, berries

Tinnitus og EMDR behandling

Tinnitus er en opplevelse av en lyd som ikke kommer fra omgivelsen rundt deg men som er inne i hodet. Støyfornemmelsen kan arte seg som et sus, surr, brusing, motorlyd, ringing eller som en pipelyd. Lyden kan være pulserende eller klikkende, og intensiteten kan variere fra person til person og fra et øyeblikk til det neste, og oppleves i ett øre eller i begge (NHI.no). Hjernen oppfatter tinnitus som farlig, og fører til en stressrespons i kroppen. Tinnitusen kan bli verre hvis man opplever stress, er sliten og sover dårlig. 

Det er flere forskere fra Nederland som har gjennomført studier med EMDR på tinnitus og funnet at mange har god nytte av EMDR behandling (Rikkert et al 2018, Moore et al 2020). Det har vist seg at noen tåler lyden bedre, og i andre tilfeller blir det lettere få lytte fokus vekk fra lydopplevelsen etter behandlingen. EMDR bidrar også til at stressnivået i kroppen går ned, og da er det lettere å håndtere lyden. 

Vi er tre behandlere – to psykologer og en audiopedagog – som har stort engasjement og interesse for tinnitus. Vi starter opp en klinisk forundersøkelse for å teste EMDR behandling på tinnitus. Er du interessert i å delta kan du ta kontakt med meg på telefon: 993 85 956 eller på epost. 

Organisasjon og ledelse

Har en master i organisasjon og ledelse, og jobber med små og store organisasjoner med forebygging av sykemeldinger, konflikter mellom ansatte, stress på arbeidsplassen og utfordrende endringsprosesser. Jobbet som leder i mange år før jeg ble psykolog, og er også rådgivere for ledere. 

Hva gjør en psykolog?

“Psykologen har kunnskap både om normalutvikling og psykiske lidelser. Gjennom utdanning og videreutdanning har han/hun fått tilgang til en omfattende verktøykasse av psykologiske metoder for å kunne imøtekomme et stort mangfold av hjelpebehov. 

Psykologer er autorisert helsepersonell og skal yte forsvarlig og virksom helsehjelp. For å få autorisasjon kreves seks års universitetsutdannelse i Norge eller tilsvarende fra utlandet. 

Man trenger ikke å være syk for å søke psykologhjelp. En psykolog kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at en ikke kommer seg videre”.  Du kan lese mer på hjemmesiden til Psykologforeningen. 

https://www.psykologforeningen.no/publikum/informasjonsvideoer/hva-kan-psykologen-hjelpe-deg-med