I denne videoen beskriver Deb Silveria hva EMDR behandling er.

Linken nedenfor er til en dokumentar som beskriver hvordan EMDR behandling fungerer. Deb Silveria beskriver EMDR behandlingen ved at vanskelige minner etter et traume tas ut av langtidshukommelsen og flyttes over til arbeidsminnet under behandling. Mens minnet er i arbeidshukommelsen kobler man “på” de sansene og følelsene som ble koblet “av” under og etter traumet. Deretter blir minnet bearbeidet, og legges tilbake til langtidshukommelsen for å unngå fremtidige tilbakevendende minner. Det er den samme mekanismen som skjer under REM søvn, men under behandling med EMDR er man våken. REM søvnen etter en traumatisk hendelse er som regel dårlig, og hjernen får ikke bearbeidet vanskelige hendelser mens vi sover. Når de negative minnene ikke er påtrengende lenger vil behandlingen rette seg mot å installere positive tanker (Silvera). Det samme gjelder for depresjon, angst og fobier. Hjernen husker depressive tanker eller angst, og har en tendens til å hente opp både minnet og den kroppslige reaksjonen hvis det ikke blir bearbeidet.

Se videoen på You Tube her.