Lillian J. Larsen

Jeg ble ferdig utdannet psykolog i 2009. Har også en master i organisasjon og ledelse. Har jobbet både i spesialisthelsetjenesten og i førstelinjen, men nå driver jeg kun privat praksis på Lilleeng Helsepark.  Før jeg ble psykolog jobbet jeg som leder i mange år, og har erfaring som leder både fra offentlig og privat næringsliv.

Jeg tar primært imot voksne med ulike utfordringer. Har lang erfaring med behandling og utredning av PTSD/traumer, angst, depresjon, fobier, selvbilde, spiseforstyrrelser, dissosiative lidelser, fysiske smerter og sykdom. Har også lang erfaring med behandling av stressrelaterte lidelser som hjerteproblemer, utbrenthet og/eller utmattelse.

Har flere år med videreutdanning i traumebehandling, og er sertifisert EMDR behandler. I behandling benytter jeg meg blant annet av EMDR, traumebehandling, kognitiv terapi, hypnose og mindfulness.

Har spisskompetanse på bistand etter traumatiske hendelser som vold, overgrep og ulykker.

Du finner meg på listen over godkjente EMDR terapeuter hos EMDR Norge. https://emdrnorge.no/terapeuter/. Du kan også lese mer om EMDR her. 

Du kan sende melding via kontaktskjemaet på hjemsiden, sende sms eller ringe.

Jeg er medlem i Norsk psykologforening, og har som psykolog autorisasjon som helsepersonell. Det betyr at jeg er underlagt helsepersonelloven som innebærer et juridisk og etisk ansvar som gir deg som klient og pasient trygghet. Jeg har taushetsplikt, hvilket betyr at all informasjon er konfidensielt. Taushetsplikten kan kun brytes hvis jeg får informasjon som innebærer at det er fare for tap av liv, enten for deg eller andre. 

kurs og foredrag

Jeg trives godt med å holde kurs og foredrag, og holder ulike kurs i klinisk psykologi og organisasjon og ledelse. Du kan lese mer om de ulike temaene her. 

Har en master i organisasjon og ledelse. Tema for masteroppgaven var en studie av førstegangsledere, hvordan de opplevde å bli ledere og hvordan de utviklet lederforståelse.  Hvis du er interessert i å lese oppgaven finner du den her. 


Mitt hyggelig kontor

Dette er bilde fra mitt store og hyggelige kontor i Psykologfellesskapet Lilleeng Helsepark. 

Kurs og foredrag:

Traumer og dissosiasjon.

Stress, utbrenthet og stressmestring.

Konflikter og stress på arbeidsplassen.

 

Organisasjon og ledelse

Som tidligere leder og organisasjonspsykolog holder jeg ulike foredrag, gir veiledning, rådgivning og jobber med konflikthåndtering. Jeg bidrar også ved behandling av stress og spesielle belastninger etter ulykker, mobbing eller voldshendelser. Gir råd og veiledning til ledere.  

Har spisskompetanse og lang erfaring med å bidra i endringsprosesser og omorganiseringer i små og store organisasjoner, og har sett hvilken betydning endringer kan ha for de ansatte. Noen ansatte kan oppleve endringer som vanskelig og belastende, mens andre synes det er spennende. 

Har også utdannelse innen handel og kontor, markedsøkonomi og har bred erfaring innen regnskap, konseptutvikling og personalansvar. 

Samarbeider også med Ringvoll bedriftshelsetjeneste som også ligger i Lilleeng helsepark.