EMDR - lysbehandling

EMDR behandling er en av to evidensbaserte behandlingsmetoder for traumer som er godkjent både nasjonalt og internasjonalt. 

EMDR brukes også med god effekt i behandling av stress, angst, depresjon og smerter. Behandlingen gir ingen ubehagelige ettervirkninger, er helt smertefritt og helt ufarlig. 

Nyere forskning har vist at øyebevegelsene fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering (uro). Det tosidige oppmerksomhetsfokuset der oppmerksomhet både rettes mot traumet og et ytre stimuli utsetter arbeidsminnet for stor belastning slik at konsolidering av minner forstyrres (EMDR Norge). 

Mange tar kontakt og ønsker bistand fordi de har en indre uro grunnet stress av ulike grunner. De klarer ikke sette ord på hvorfor de er urolige, og kan ofte våkne midt på natten med indre uro. Noen beskriver også sterk kvalme knyttet til uroen. Det er heller ikke alle som har noen årsaksforklaring til uroen, de har ikke opplevd noe traumatisk, men har likevel en indre uro. Min erfaring etter mange år som EMDR terapeut er at den gruppen pasienter eller klienter også opplever umiddelbar reduksjon av aktiveringen. EMDR behandling kan gi umiddelbar ro og avslapping i kroppen, og da kobler vi på et ord som den enkelte skal øve på hjemme for å kunne oppnå samme effekt på sikt. 

 

EMDR – forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. 

EMDR er en av to evidentbaserte og godkjente nasjonale behandlingsmetoder for traumer.

Sterke erfaringer kan dreie seg om traumer av forskjellige slag, for eksempel overgrep, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fant sted for uker eller enda lenger tilbake kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig  “nummenhet”, lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vanskelig å leve.

EMDR behandling er en anerkjent og godkjent behandlingsmetode for traumer nasjonalt og internasjonalt.

EMDR behandling anbefales av flere nasjonale organisasjoner som American Psychiatric Associationi 2004 og av det Britiske National Institute of Clinical Excellence (NICE) i 2005.

I 2011 kom  Helsedirektoratet i Norge ut med en veileder «psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer» der EMDR ble trukket frem som en av de best dokumenterte metoder i behandling for kriserammede.  I 2013 ble EMDR anbefalt av World Health organization (WHO) som en «best treatment of choice» ved post traumatisk stress både hos voksne og barn.

Nå viser forskning at EMDR også er en svært effektiv behandling når det gjelder angst og fobier som feks.tannlegeskrekk.

EMDR behandling fører til umiddelbar reduksjon av uro og og er meget effektiv ved behandling av stress. 

Nyere forskning har vist at øyebevegelsene fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering (uro). Det tosidige oppmerksomhetsfokuset der oppmerksomhet både rettes mot traumet og et ytre stimuli utsetter arbeidsminnet for stor belastning slik at konsolidering av minner forstyrres. Videre er det funnet at øyebevegelser ser ut til å minske det emosjonelle trykket i traumeminner og at øyebevegelsene korrelerer med fysiologiske avslappingsresponser som lavere hjertefrekvens og øker tilgangen til assosiative minner.

Utdraget er hentet fra EMDR Norge.

EMDR som psykoterapeutisk tilnærming og behandling. 

I 1987  oppdaget Dr Francine Shapiro hvordan det å bevege øynene fra side til side hadde en beroligende effekt ved negativt ubehag. Hun fant at det å ta i bruk ulike former for bilateral (tosidig) stimulering samtidig som en gjenopplever og forteller om traumeminner, gav god effekt og raskere framskritt enn mer de mer tradisjonelle metodene som brukes i behandlingen av posttraumatisk stress. Shapiro begynte å forske på dette og i 1989 kom den første artikkelen om EMDR.  Siden har over 20 randomisert kontrollerte studier vist at EMDR virker.

En video som viser at EMDR også brukes som behandling for depresjon, angst, panikkanfall, sorg, prestasjonsangst, mareritt, fobier og avhengighet.