EMDR - lysbehandling

EMDR behandling er en av to evidensbaserte behandlingsmetoder for traumer som er godkjent både nasjonalt og internasjonalt. 

EMDR brukes også med god effekt i behandling av stress, angst, depresjon, tinnitus og smerter. Behandlingen gir ingen ubehagelige ettervirkninger, er helt smertefritt og helt ufarlig. 

Nyere forskning har vist at øyebevegelsene fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering (uro). Det tosidige oppmerksomhetsfokuset der oppmerksomhet både rettes mot traumet og et ytre stimuli utsetter arbeidsminnet for stor belastning slik at konsolidering av minner forstyrres (utdraget er hentet fra EMDR Norge).

Mange tar kontakt og ønsker bistand fordi de har en indre uro grunnet stress av ulike grunner. De klarer ikke sette ord på hvorfor de er urolige, og kan ofte våkne midt på natten med indre uro. Noen beskriver også sterk kvalme knyttet til uroen. Det er heller ikke alle som har noen årsaksforklaring til uroen, de har ikke opplevd noe traumatisk, men har likevel en indre uro. Min erfaring etter mange år som EMDR terapeut er at den gruppen pasienter eller klienter også opplever umiddelbar reduksjon av aktiveringen. EMDR behandling kan gi umiddelbar ro og avslapping i kroppen, og da kobler vi på et ord som den enkelte skal øve på hjemme for å kunne oppnå samme effekt på sikt. 

EMDR behandling anbefales av flere nasjonale organisasjoner som American Psychiatric Associationi 2004 og av det Britiske National Institute of Clinical Excellence (NICE) i 2005.

I 2011 kom  Helsedirektoratet i Norge ut med en veileder «psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer» der EMDR ble trukket frem som en av de best dokumenterte metoder i behandling for kriserammede.  I 2013 ble EMDR anbefalt av World Health organization (WHO) som en «best treatment of choice» ved post traumatisk stress både hos voksne og barn.

Nå viser forskning at EMDR også er en svært effektiv behandling når det gjelder angst, depresjon, smerter, tinnitus og fobier som feks.tannlegeskrekk.

Du finner flere gode forskningsresultater av EMDR behandling her.

Under behandling med EMDR går vi først gjennom hvilke bilder/minner eller følelser som gjør at ting er vanskelig. I første behandlingstime er jeg opptatt av at den enkelte skal blir kjent med EMDR som en trygt behandling, og dermed begynner vi først med å finne et trygt sted hvor man kan finne ro også når man er hjemme. 

  • Trygg plass og ressurs installasjon
  • Håndtere et traumatisk bilde (den verste delen av det traumatiske minnet)
  • Utforske følelser og minner som kroppen har
  • Identifisere en negativ erkjennelse som er assosiert med det som er vanskelig
  • Desensibilisering og reprosessering: fokus på bildet, kroppssensasjoner, følelser og negativ kognisjon kombinert med bilateral stimulering
  • Kroppsskanning
  • Installasjon av positiv tanke

EMDR - forkortelse av “Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. 

EMDR behandling fører til umiddelbar reduksjon av uro og og er meget effektiv ved behandling av stress.

Sterke erfaringer kan dreie seg om traumer av forskjellige slag, for eksempel overgrep, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fant sted for uker eller enda lenger tilbake kan du stadig være plaget av opplevelser i hverdagen i form av såkalte posttraumatiske symptomer, som invaderende minner, overveldende følelser, mareritt, angst, følelsesmessig  “nummenhet”, lav selvfølelse eller andre vanskeligheter som gjør livet vanskelig å leve.

Dette er EMDR behandling.

En video som viser at EMDR også brukes som behandling for depresjon, angst, panikkanfall, sorg, prestasjonsangst, mareritt, fobier og avhengighet.  

En ny video som viser hvordan EMDR virker. Videoen viser også bruk av EMDR behandling på selvfølelse.