Forskerne har funnet sammenhengen mellom stress og hjerte- og karsykdom.

“Vi sier jo alltid at kropp og sjel henger sammen, men vi har aldri før hatt en innsikt i disse mekanismene. Nå har forskerne faktisk funnet det”. Du kan lese mer om den spennende sammenhengen her: 

http://unikard.org/stress-fore-hjerte-karsykdom/