PTSD

I denne videoen beskriver Deb Silveria hva EMDR behandling er.

Linken nedenfor er til en dokumentar som beskriver hvordan EMDR behandling fungerer. Deb Silveria beskriver EMDR behandlingen ved at vanskelige minner etter et traume tas ut av langtidshukommelsen og flyttes over til arbeidsminnet under behandling. Mens minnet er i arbeidshukommelsen kobler man “på” de sansene og følelsene som ble koblet “av” under og etter traumet. […]

I denne videoen beskriver Deb Silveria hva EMDR behandling er. Read More »

Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling.

Livet kan være stressende, og noen ganger kan vi oppleve at stressnivå er veldig høyt. Mennesker som har vært utsatt for traumer kan oppleve at de har et indre stress som kommer på toppen av en stressende hverdag. Dermed blir stressnivået høyere enn “normalt”, og kroppen pumper ut mengder med adrenalin og kortisol som kan

Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling. Read More »

EMDR behandling er godkjent behandlingsmetode i Norge

EMDR is now widely recognized as a first line treatment of trauma (e.g., American Psychiatric Association, 2004; Bisson & Andrew, 2007; Bleich et al., 2002; CREST, 2003; DVA/DoD, 2004; Foa et al., 2009; INSERM, 2004; NICE, 2005). Hentet fra EMDR Norge https://emdrnorge.no/ EMDR er en evidentbasert og anerkjent metode som et førstevalg i behandling av

EMDR behandling er godkjent behandlingsmetode i Norge Read More »