Stress

Omsorgssvikt og mobbing påvirker genene. Les mer i denne artikkelen fra Forskning.no.

Gensammensetningen er ikke nok til å forklare sykdommer. Det er også viktig å studere om genene er skrudd av eller på. Omsorgssvikt, mobbing, røyking og kosthold kan også påvirke genene. Omsorgssvikt, miljø, mobbing, kosthold og følelsesmessige endringer kan påvirke genene våre. Selv om genene i seg selv ikke blir endret, kan genene bli skrudd av

Omsorgssvikt og mobbing påvirker genene. Les mer i denne artikkelen fra Forskning.no. Read More »

Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling.

Livet kan være stressende, og noen ganger kan vi oppleve at stressnivå er veldig høyt. Mennesker som har vært utsatt for traumer kan oppleve at de har et indre stress som kommer på toppen av en stressende hverdag. Dermed blir stressnivået høyere enn “normalt”, og kroppen pumper ut mengder med adrenalin og kortisol som kan

Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling. Read More »

EMDR behandling kan endre og dempe hjernens opplevelse av smerte. Se informative videoer.

Kroniske smerter kan være vanskelig å leve med. Videoen under viser hvordan hjernen husker smerter, og hvordan EMDR behandling kan hjelpe den enkelte til å håndtere smerter bedre.  https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=v4yQPzvfS64 Videoen under er en lengre presentasjon og gjennomgang av “Change Your Brain, Change Your Pain” av Mark Grant. 

EMDR behandling kan endre og dempe hjernens opplevelse av smerte. Se informative videoer. Read More »