EMDR

Artikkel i KK om effekten av traumebehandling med EMDR.

EMDR behandlingen som fungerer mot traumer.  Dette er en gjengivelse av en artikkel som sto på trykk i KK om behandling av traumer hvor KK skriver om “Liv” som fikk en helt ny hverdag etter å ha fått EMDR behandling mot traumene sine.   Du kan lese den originale artikkelen i KK her.   

I denne videoen beskriver Deb Silveria hva EMDR behandling er.

Linken nedenfor er til en dokumentar som beskriver hvordan EMDR behandling fungerer. Deb Silveria beskriver EMDR behandlingen ved at vanskelige minner etter et traume tas ut av langtidshukommelsen og flyttes over til arbeidsminnet under behandling. Mens minnet er i arbeidshukommelsen kobler man “på” de sansene og følelsene som ble koblet “av” under og etter traumet. …

I denne videoen beskriver Deb Silveria hva EMDR behandling er. Les mer »

Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling.

Livet kan være stressende, og noen ganger kan vi oppleve at stressnivå er veldig høyt. Mennesker som har vært utsatt for traumer kan oppleve at de har et indre stress som kommer på toppen av en stressende hverdag. Dermed blir stressnivået høyere enn “normalt”, og kroppen pumper ut mengder med adrenalin og kortisol som kan …

Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling. Les mer »

EMDR behandling er godkjent behandlingsmetode i Norge

EMDR is now widely recognized as a first line treatment of trauma (e.g., American Psychiatric Association, 2004; Bisson & Andrew, 2007; Bleich et al., 2002; CREST, 2003; DVA/DoD, 2004; Foa et al., 2009; INSERM, 2004; NICE, 2005). Hentet fra EMDR Norge https://emdrnorge.no/ EMDR er en evidentbasert og anerkjent metode som et førstevalg i behandling av …

EMDR behandling er godkjent behandlingsmetode i Norge Les mer »

EMDR behandling kan endre og dempe hjernens opplevelse av smerte. Se informative videoer.

Kroniske smerter kan være vanskelig å leve med. Videoen under viser hvordan hjernen husker smerter, og hvordan EMDR behandling kan hjelpe den enkelte til å håndtere smerter bedre.  https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=v4yQPzvfS64 Videoen under er en lengre presentasjon og gjennomgang av “Change Your Brain, Change Your Pain” av Mark Grant.