EMDR forskningsresultater

EMDR forskning

EMDR behandling er en anerkjent og akseptert behandlingsmetode. Den anbefales av flere nasjonale organisasjoner. blant annet American Psychiatric Association i 2004 og av det Britiske National Institute of Clinical Excellence (NICE) i 2005.

I 2011 kom Helsedirektoratet i Norge ut med en veileder «psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer» der EMDR ble trukket frem som en av de best dokumenterte metodene i behandling for kriserammede . I 2013 ble EMDR anbefalt av World Health organization (WHO) som en «best treatment of choice» ved post traumatisk stress både hos voksne og barn.

Nyere forskning har vist at øyebevegelsene fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering (uro). Det tosidige oppmerksomhetsfokuset der oppmerksomhet både rettes mot traumet og et ytre stimuli utsetter arbeidsminnet for stor belastning slik at konsolidering av minner forstyrres (EMDR Norge). 

Mange tar kontakt og ønsker bistand fordi de har en indre uro grunnet stress av ulike grunner. De klarer ikke sette ord på hvorfor de er urolige, og kan ofte våkne midt på natten med indre uro. Noen beskriver også sterk kvalme knyttet til uroen. Det er heller ikke alle som har noen årsaksforklaring til uroen, de har ikke opplevd noe traumatisk, men har likevel en indre uro. Min erfaring etter mange år som EMDR terapeut er at den gruppen pasienter eller klienter også opplever umiddelbar reduksjon av aktiveringen. EMDR behandling kan gi umiddelbar ro og avslapping i kroppen, og da kobler vi på et ord som den enkelte skal øve på hjemme for å kunne oppnå samme effekt på sikt. 

 

Introduksjon til EMDR

Her kan du se hva EMDR behandling er og hvordan det brukes. 

EMDR behandling og tinnitus

Flere forskningsforsøk viser at EMDR behandling har gode resultater på tinnitus. 

 

Her kan du lese forskningsrapportene: 

https://www.tinnitus.org.uk/eye-movement-desensitization-and-reprocessing-as-a-treatment-for-tinnitus

https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-3121-6

EMDR på nyhetene

Nyhetsinnslag om EMDR som traumebehandling 

EMDR og smertebehandling

EMDR brukes også med gode resultater i smertebehandling. Her viser psykolog Mark Grant hvordan EMDR fungerer på smertebehandling. 

EMDR og smertebehandling

På denne nye videoen beskriver psykolog Mark Grant hvordan EMDR brukes i behandling av smerter.