Terapi

Grubling har forekommet i tusenvis av år, men det har ikke hjulpet noen…

Vitlaus mann
vaker all natti
tenkjer baade upp og ut.
Han er trøytt og mod,
naar morgonen kjem,
og alt er flokut som fyrr.

Fra Håvamål, ca. 800 et. Kr.

Individuell terapi

Jeg tar primært i mot voksne med ulike utfordringer. Tar imot private klienter, klienter som har henvisning via Helseforsikring og henvisninger fra arbeidsgiver. Har ikke refusjonsordning, og krever heller ingen henvisning fra fastlege. Pris pr. time er kr. 990,-. 

Jeg har lang erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske lidelser som PTSD/traumer, dissosiative lidelser, spiseforstyrrelser, angst, depresjon og smerter. Har også lang erfaring med behandling av stressrelaterte lidelser som utbrenthet og utmattelse. Har spisskompetanse på bistand etter traumatiske hendelser som vold, overgrep og ulykker.

I behandling benytter jeg meg blant annet av EMDR, traumebehandling, kognitiv terapi og mindfullness.  

Er sertifisert EMDR behandler, og du finner meg på listen over godkjente EMDR terapeuter hos EMDR Norge.  https://emdrnorge.no/terapeuter/. Du kan også lese mer om EMDR her. 

Deltar i møte med fastlegen eller andre offentlig instanser hvis det skulle være ønske og behov for det. Epikrise sendes fastlege, NAV og andre instanser kun når du ber om det selv. 

Parterapi

 Når et par går til det skrittet å gå i parterapi står man gjerne langt fra hverandre i meninger, hva som er utfordringene, hvilke behov den enkelte har og hvem som er problemet. Samtidig har som regel begge et ønske om å løse utfordringene, spesielt hvis det er barn involvert. Derfor ønsker jeg alltid å treffe hver av partene til en time alene før dere møter sammen. Det gjør jeg for å danne meg et bilde av hvem dere er hver for dere, hvilken bakgrunn dere har og hvordan dere ser på utfordringene dere har i parforholdet.

Det er den jevne strømmen med små problemer som ofte fører til utfordringer i et parforhold. Ofte spiller stress en negativ rolle i et parforhold. 

I parterapi er jeg opptatt av at dere skal få:

 • Bedre kommunikasjon
 • Forstå den andres perspektiv bedre 
 • Møte hverandre med mer respekt som igjen skaper mer tillit
 • Økt trygghet
 • Få mer åpenhet
 • Bli enige om at det finnes uenigheter, og leve godt med forskjellene.
 • Akseptere den andre som den er
 • Akseptere at dere har ulike prioriteringer og behov
 • Se fremover og ikke bakover.
 • Få verktøy til å håndtere konflikter på en mer konstruktiv måte 
 • Oppdage at hverdagene kan fungere godt uten negativt stress 

Jeg har følgende «kjøreregler» under samtalene:

Det er ikke tillatt med negative karakteristikker av den andre, og det er ikke tillatt å heve stemmen

youtube, website, page

Videosamtaler

I disse tider med faren for smitte av coronaviruset har mange samtaler foregått over video. 

Psykologfellesskapet tilbyr videosamtaler til pasienter som er i risikogruppen og som ikke kan møte opp hos oss. 

Forskning viser at video kan være like effektiv som vanlige samtaler. Dette er ukjent både for klienter, pasienter og behandlere. Men etter å ha forsøkt dette i et par uker nå er erfaringen at det fungerer overraskede bra. 

Min erfaring er at videokonsultasjon fungerer godt, og er et trygt alternativ også når det gjelder personopplysninger og personvern. Jeg benytter meg at et program som heter Confere og som er godkjent for psykologer og leger og er helt trygt. Det er et kryptert program, hvilket betyr at ingen utenforstående kan høre samtalen. Det er et veldig enkelt program, og kan brukes både på mobil, nettbrett og pc så sant du har et kamera og en mikrofon koblet til. Jeg sender deg en link, og alt du trenger å gjøre er å følge anvisningene du får for å bli koblet til. Du trenger ikke laste ned noe program.