EMDR

Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling.

Livet kan være stressende, og noen ganger kan vi oppleve at stressnivå er veldig høyt. Mennesker som har vært utsatt for traumer kan oppleve at de har et indre stress som kommer på toppen av en stressende hverdag. Dermed blir stressnivået høyere enn “normalt”, og kroppen pumper ut mengder med adrenalin og kortisol som kan […]

Beskrivelse av pusteteknikk og trygt sted i EMDR behandling. Read More »

EMDR behandling er godkjent behandlingsmetode i Norge

EMDR is now widely recognized as a first line treatment of trauma (e.g., American Psychiatric Association, 2004; Bisson & Andrew, 2007; Bleich et al., 2002; CREST, 2003; DVA/DoD, 2004; Foa et al., 2009; INSERM, 2004; NICE, 2005). Hentet fra EMDR Norge https://emdrnorge.no/ EMDR er en evidentbasert og anerkjent metode som et førstevalg i behandling av

EMDR behandling er godkjent behandlingsmetode i Norge Read More »

EMDR behandling kan endre og dempe hjernens opplevelse av smerte. Se informative videoer.

Kroniske smerter kan være vanskelig å leve med. Videoen under viser hvordan hjernen husker smerter, og hvordan EMDR behandling kan hjelpe den enkelte til å håndtere smerter bedre.  https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=v4yQPzvfS64 Videoen under er en lengre presentasjon og gjennomgang av “Change Your Brain, Change Your Pain” av Mark Grant. 

EMDR behandling kan endre og dempe hjernens opplevelse av smerte. Se informative videoer. Read More »