EMDR behandling

I denne videoen beskriver Deb Silveria hva EMDR behandling er.

Linken nedenfor er til en dokumentar som beskriver hvordan EMDR behandling fungerer. Deb Silveria beskriver EMDR behandlingen ved at vanskelige minner etter et traume tas ut av langtidshukommelsen og flyttes over til arbeidsminnet under behandling. Mens minnet er i arbeidshukommelsen kobler man “på” de sansene og følelsene som ble koblet “av” under og etter traumet.

I denne videoen beskriver Deb Silveria hva EMDR behandling er. Read More »

EMDR behandling er godkjent behandlingsmetode i Norge

EMDR is now widely recognized as a first line treatment of trauma (e.g., American Psychiatric Association, 2004; Bisson & Andrew, 2007; Bleich et al., 2002; CREST, 2003; DVA/DoD, 2004; Foa et al., 2009; INSERM, 2004; NICE, 2005). Hentet fra EMDR Norge https://emdrnorge.no/ EMDR er en evidentbasert og anerkjent metode som et førstevalg i behandling av

EMDR behandling er godkjent behandlingsmetode i Norge Read More »

EMDR behandling kan endre og dempe hjernens opplevelse av smerte. Se informative videoer.

Kroniske smerter kan være vanskelig å leve med. Videoen under viser hvordan hjernen husker smerter, og hvordan EMDR behandling kan hjelpe den enkelte til å håndtere smerter bedre.  https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=v4yQPzvfS64 Videoen under er en lengre presentasjon og gjennomgang av “Change Your Brain, Change Your Pain” av Mark Grant. 

EMDR behandling kan endre og dempe hjernens opplevelse av smerte. Se informative videoer. Read More »