Angst

Artikkel i KK om effekten av traumebehandling med EMDR.

EMDR behandlingen som fungerer mot traumer.  Dette er en gjengivelse av en artikkel som sto på trykk i KK om behandling av traumer hvor KK skriver om “Liv” som fikk en helt ny hverdag etter å ha fått EMDR behandling mot traumene sine.   Du kan lese den originale artikkelen i KK her.